نرم افزار پیش بینی و کنترل جریان نقدینگی نور یک داشبورد مدیریت است که حاصل سالها تجربه مبدعان آن در زمینه مدیریت و مشاوره می باشد. این برنامه به مدیر این امکان را می دهد تا بر پایه جریان نقدینگی، آینده کسب و کار خود را ترسیم کند و امکانات ذیل را برای خود مهیا کند:

تدوین استراتژی های بنگاه اقتصادی

کنترل و مدیریت مالی در بحرانها و شرایط مساعد برای حرکتهای توسعه ای

مشاهده تصویر آینده از تصمیمات مدیریتی در حوزه های مالی

بررسی پروژه ها از حیث میزان سود و زیان و نقطه سر به سر

نسخه تحت وب: در صورت استفاده از این نسخه از برنامه قادر خواهید بود با استفاده از امکانات اینترنت از هر کجا به حساب کاربری خود وارد شوید و اطلاعات مورد نیاز را تحلیل و مرور کنید. این نسخه واکنش گرا بوده و قابلیت استفاده در موبایل را دارد.

نسخه تحت ویندوز: برخی از مشتریان به فراخور شرایط موجود ترجیح می دهند از نسخه تحت ویندوز استفاده کنند. در این صورت طی جلسه ای با حضور مشاور ارشد این شرکت و مدیر ارشد شرکت متقاضی نرم افزار نصب می شود و کسب و کار طراحی و تنظیمات لازم انجام می گیرد. بدهی است بدلیل حضور مشاور در شرکت متقاضی کیفیت تنظیمات داشبورد مدیریت بیشتر خواهد بود. البته برای متقاضیان نسخه تحت وب جای نگرانی نمی باشد زیرا با استفاده از ویدیو های آموزشی به کیفیت مطلوب خواهند رسید و همچنین می توانند با استفاده از مشاوره های تلفنی از خدمات پشتیبانی بهره کافی برند. 

1- صفحه اصلی برنامه

2- لیست پروژه ها

3- پروژه جدید

4-  یک نمونه از پیش بینی یک شرکت در حال رشد.

در آذر ماه هزینه و درآمدهای این کسب و کار بر پایه استراتژی های مدیریت برای حدود 4 ماه آینده پیش بینی گردیده است و نشان می دهد جهت حرکت به سمت خوبی است. البته به شرط عبور از بحرانهای ابتدایی.