آنلاین:

مدیران محترم می توانند با در اختیار قرار دادن رمز عبور خود به مشاوران پشتیبانی، از حمایتهای آنها در رفع مشکلات و یا راهنمایی جهت توسعه کسب و کار خود بهره برند. این ارتباط در بستر تلفن خواهد بود در صورتی که مشاور و متقاضی هر دو نظاره گر گزارشات برنامه هستند.