این برنامه به مدیران این امکان را می دهد تا بر پایه جریان نقدینگی، آینده کسب و کار خود را پیش بینی و ترسیم کنند و با استفاده از گزارشهای ساده و گویای آن، امکانات ذیل را برای هدایت و رهبری بهتر آن دریافت نمایند.

1- تدوین استراتژی های بنگاه اقتصادی

2- مشاهده تصاویر از نتایج تصمیمات مدیریتی و استراتژیک

3- کنترل و مدیریت مالی در بحرانها و شرایط مساعد برای حرکتهای توسعه ای

4- بررسی پروژه ها از حیث میزان سود و زیان و نقطه سر به سر

متقاضیان نصب نسخه ویندوز:

 متقاضیان نصب نسخه ویندوز:

  1. متقاضیان محترم با استفاده از لینک های زیر برنامه را روی کامپیوتر خود نصب نمائید.
    توضیح اینکه با توجه به معماری سیستم عامل خود از نسخه 32 یا 64 بیتی برنامه SQL Server استفاده نمائید
  1. شماره سریال تولید شده توسط برنامه را یادداشت فرمایید.

  1. نوع سرویس مورد نظر خود را با توجه به جدول زیر انتخاب فرمایید:
3500000تومان

تحت ویندوز یک ساله طلایی

 استفاده از ویدیوهای آموزشی ارائه شده بر روی وب سایت.

شرکت در جلسات عمومی.

ارتباطات درون گروهی با هم گروهی های کاری که عضو خدمات گروه مشاوره هستند.

20 ساعت مشاوره مدیریت و کسب و کار بصورت تلفنی

2 جلسه مشاوره حضوری در محل متقاضی

2000000تومان

تحت ویندوز یک ساله نقره ای

 استفاده از ویدیوهای آموزشی ارائه شده بر روی وب سایت.

شرکت در جلسات عمومی.

ارتباطات درون گروهی با هم گروهی های کاری که عضو خدمات گروه مشاوره هستند.

10 ساعت مشاوره مدیریت و کسب و کار بصورت تلفنی

1000000تومان

تحت ویندوز یک ساله برنزی

 استفاده از ویدیوهای آموزشی ارائه شده بر روی وب سایت.

شرکت در جلسات عمومی.

ارتباطات درون گروهی با هم گروهی های کاری که عضو خدمات گروه مشاوره هستند.

  1. فرم نصب و پرداخت آنلاین را تکمیل فرمائید:

فرم درخواست

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
0 ریال