شرایط اجتماعی مان در کسب و کار جدید

 

شخصیت اجتماعی خود را نه اینکه حفظ کنید بلکه با یک انتخاب درست هر روز بالاتر ببرید.

اول ببینید این حس استقلال واقعیه، با خودتون رودربایستی نداشته باشید.

واقعا چیزی برای عرضه دارید که دیگران نیاز دارند؟

در موضوع اصلی بحث ما که کسب و کارهای کوچک هستند یک مدیر ارشد با توانایی های نسبتا ویژه و با مشغولیتها و مسیولیتهای متعدد، ارتباط نزدیک فیزیکی با نیروی انسانی خود دارد.

می خواهیم بررسی کنیم که این ارتباط می تواند چه محلهای انحرافی داشته باشد و سعی کنیم ارتباط بهتری برقرار کنیم.

قیمت گذاری کالا ارتباط مستقیمی با سرمایه در گردش و جریان نقدینگی شرکت شما دارد. اگر محصولتان را با قیمت پایین تر از رقبا بفروشید، ممکن است مشتریانی که بدنبال ارزان خرید هستند را جذب کنید،