یکی از نیازهای ارایه دهندگان کالا و خدمات قیمت گذاری می باشد که هم مهم است هم پیچیده.

برای یک پروژه باید بتوانید تمام هزینه های مرتبط با آن را بخوبی تخمین بزنید و میزان سود مورد نظر خود را با توجه به شرایط رقابتی به آن بیافزآیید و قیمت گذاری کنید.

گاهی وقتها با روشهایی می توانید قیمت را تعدیل کنید. مانند وقتی که پیشنهاد یک کالا یا خدماتی را آماده می کنید، بعدا می توانید با تغییر مواد اولیه یا تعهدات پس از فروش قیمت پیشنهادی را کم یا زیاد کنید که به اعتبار شما لطمه نمی خورد. البته در اینجا هم تا حد کمی می توانید به اصل قیمت دست بزنید.

"اعتبار ما آنقدر می ارزد و مهم است که باید برایش وقت بیشتری بگذاریم تا مجبور نشویم قیمت را تغییر دهیم."

مطلب قابل ارایه اینکه سعی کنید با دقت و تومانینه و در صورت نیاز استفاده از مشاوران خبره، نیاز ها و هزینه های آنها را بخوبی پیش بینی کنید. دقت کنید که اگر فرض می کنید میزان تولید با این نرخ افزایش پیدا می کند، این افزایش تولید در ماه چندم فلان هزینه را برای تولید سربار می کند و در ماه بعدش فلان چیز را.

مثلا اگر امروز پنج نفر در فرآیند تولید کار می کنند وقتی تولید 5/1 برابر شد دیگر نیاز به یک مدیر تولید داریم و خود من نمی توانم سرپرستی کنم و کار های مهم تری دارم. شاید اینگونه به نظر بیاید که موضوع برای یک کارگاه تولید مثلا کفش است، خیر وقتی یک نرم افزار هم تولید می کنید با گذر زمان و پیشرفت کار موضوعات جدید مترتب می شود که باید از ابتدا دیده باشید.

پس هزینه ها زیاد می شود و البته با فروش سود هم بیشتر می شود ولی غافل نباشیم که این ها را ثبت و ضبط و تحلیل کنیم.

تحلیل خیلی مهم است. اینگونه نیست که هزینه و درآمد مانند هم و در یک شرایط واحد رشد می کنند. امکان دارد 3 ماه دیگر شما مجبور باشید 300 واحد هزینه برای مسایل زیربنایی بکنید و سود آن در 6 ماه بعد بر می گردد. این تقدم و ناخر ها مهم است. هر چقدر که لازم است در ابتدا برای این بخش وقت بگذاریم تا به نتیجه مطلوب برسیم.

سپس این تحلیلها را مدام ارزیابی کنیم. اینکه چه برنامه ای ریخته ایم و در واقعیت چه شده خیلی مهم است. شاید برنامه ها خیلی انحراف داشته باشند که در آن صورت با تحلیل این مدت که گذشته است می توانیم آینده ای را که تخمین زده بودیم بازبینی و با تقریب بیشتری ترسیم کنیم. حتما این پیش بینی از پیش بینی مرحله قبل دقت بالاتری دارد.

وقتی توانستیم در همان مرحله طراحی هزینه ها و میزان فروش خود را با توجه به جمیع شرایط خوب تخمین بزنیم، حالا با توجه به سود مورد نظر می توانیم قیمت گذاری کنیم.

موفق باشید.